Lịch họp ACDM lần thứ 42
và các cuộc họp liên quan
Đà Nẵng, tháng 6/2023

Click chuột vào các mốc thời gian để xem thông tin sự kiện diễn ra

 • Đón tiếp đại biểu
 • 09:00 - 17:00: Họp Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai (ACDM) lần thứ 42
 • 09:00 - 12:00: Họp Ban điều hành Ban quản trị Trung tâm AHA lần thứ 18
 • 13:00 - 16:00: Họp Diễn đàn ASEAN về chống chịu thiên tai (ADRP) lần thứ 3
 • 09:00 - 11:00: Họp Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai (ACDM) + Trung Quốc thường niên lần thứ 5
 • 11:00 - 13:00: Họp Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai (ACDM) + Nhật Bản thường niên lần thứ 5
 • 14:00 - 16:00: Họp Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai (ACDM) + Hàn Quốc thường niên lần thứ 4
 • 07:30 - 10:00: Diễn tập hành động sớm trước thiên tai
 • Buổi chiều: Chương trình tham quan thực địa rừng ngập mặn Bàu Cá Cái

Tin tức mới

Hình ảnh nổi bật

  Video nổi bật