Lịch họp Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quản lý thiên tai lần thứ 11, Họp thường niên lần thứ 43 của Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai
và các cuộc họp liên quan
TP. Hạ Long (Quảng Ninh), tháng 10/2023

Click chuột vào các mốc thời gian để xem thông tin sự kiện diễn ra

 • Đón tiếp đại biểu
 • 09:00 - 17:00: Họp Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai (ACDM) lần thứ 42
 • 09:00 - 12:00: Họp Ban điều hành Ban quản trị Trung tâm AHA lần thứ 18
 • 13:00 - 16:00: Họp Diễn đàn ASEAN về chống chịu thiên tai (ADRP) lần thứ 3
 • 09:00 - 11:00: Họp Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai (ACDM) + Trung Quốc thường niên lần thứ 5
 • 11:00 - 13:00: Họp Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai (ACDM) + Nhật Bản thường niên lần thứ 5
 • 14:00 - 16:00: Họp Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai (ACDM) + Hàn Quốc thường niên lần thứ 4
 • 14:00 - 16:00: Họp Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai (ACDM) + Hàn Quốc thường niên lần thứ 4
 • Buổi chiều: Chương trình tham quan thực địa rừng ngập mặn Bàu Cá Cái
 • 07:30 - 10:00: Diễn tập hành động sớm trước thiên tai
 • Buổi chiều: Chương trình tham quan thực địa rừng ngập mặn Bàu Cá Cái

Tin tức mới

Hình ảnh nổi bật

  Video nổi bật